Energetische 1 op 1 behandeling - heling

NA EEN GESTELDE ENERGETISCHE DIAGNOSE, VIND DEZE BEHANDELING PLAATS. HET IS EEN UNIEK, ONTWIKKELDE METHODE DIE ZIJN WERKING TEGELIJKERTIJD OP VIER VERSCHILLENDE NIVEAUS KENT EN TOEPASBAAR IS OP IEDERE MENS DIE BEWUST ZIJN TRANSFORMATIE WILT AAN GAAN. DEZE BEHANDELING WERKT INTENSIEF EN DIEP OP DE BEWUSTZIJNSLAGEN EN ONDERBEWUSTE GEEST. U WORDT ZICH BEWUST VAN PROGRAMMERINGEN, PATRONEN EN AUTOMATISMEN VANWAARUIT U LEEFT EN WELKE U BEWUST KUNT GAAN TRANSCENDEREN.

WERKEN OP DE MERIDIAANLIJNEN EN -PUNTEN.
DE BEHANDELING VINDT AL LIGGEND EN GEKLEED PLAATS OP EEN BEHANDELTAFEL. NADAT U GEÏNSTRUEERD BENT EN IN ALLE RUST VERKEERD, WORDT ER GESTART MET HET MAKEN VAN ENERGETISCHE VERBINDINGEN EN POLARISATIE. VERVOLGENS WORDEN DIVERSE MERIDIAANLIJNEN STAPSGEWIJS AFGEGAAN, OM ENERGETISCHE BLOKKADES OP TE SPOREN. IEDERE BLOKKADE WORDT ENERGETISCH ONTLADEN EN GENEUTRALISEERD. DIT AFGAAN EN OPSPOREN NEEMT ONGEVEER DRIEKWART VAN DE BEHANDELINGSTIJD IN BESLAG.

NA EEN KORTE ONDERBREKING GAAT DE BEHANDELING OVER IN DE ENERGETISCHE HELING. IN DIT MOMENT WORDEN DE CHAKRA'S EN AURA OPGESCHOOND EN GEZUIVERD VAN ALLE BELASTINGEN EN BELEMMERINGEN, DIE UW WELZIJN NEGATIEF BEÏNVLOEDEN EN VERSTOREN. VERVOLGENS WORDT U ENERGETISCH IN LIJN AFGESTEMD OP DE CHAKRA-FREQUENTIES VAN DE AARDE.

DE BEHANDELING IS GEHEEL VEILIG EN VOLLEDIG OP UW UNICITEIT AFGESTEMD, WAT BETEKENT, DAT HOOGFREQUENTE ENERGIE, GEDOSEERD WORDT AANGEREIKT IN WAT U AAN KUNT EN MAG ONTVANGEN. U HEEFT ALTIJD DE REGIE TIJDENS DE BEHANDELING IN HANDEN EN NIETS ZAL WORDEN GEFORCEERD. ER WORDT GEWERKT VANUIT EEN HOGER GEVOELSCONTACT EN -CONTROLE VERBINDING.

DE TIJDSDUUR VAN DE EERSTE BEHANDELING IS ONGEVEER 2 UUR. EEN EVENTUELE VERVOLGBEHANDELING VIND 4 TOT 5 WEKEN LATER PLAATS. DIT KAN PAS EEN AANTAL DAGEN NA DE EERSTE BEHANDELING IN OVERLEG MET U WORDEN BEOORDEELD.

 

BELANGRIJK:
EEN REGULIERE ARTS EN/OF SPECIALIST IS ALTIJD BENODIGD VOOR HET STELLEN VAN EEN MEDISCHE DIAGNOSE EN EVENEENS IN HET AANREIKEN VAN EEN BEHANDELMETHODE. DE BEHANDELINGEN WERKEN COMPLEMENTAIRE EN AANVULLEND OP LOPENDE, REGULIERE BEHANDELINGEN.

EEN ENERGETISCH BEHANDELAAR BETREFT DUS GÉÉN VERVANGER VAN UW REGULIERE HUISARTS EN/OF SPECIALIST. RAADPLEEG EN OVERLEGT U DAAROM ALTIJD EERST MET UW HUISARTS OF SPECIALIST ALS U KLACHTPROBLEMEN HEEFT, ALVORENS EEN AFSPRAAK TE MAKEN MET H.E.W

TARIEF

INTAKEGESPREK MET EERSTE BEHANDELING 120 MINUTEN - € 150,- INCLUSIEF BTW.