Energetische 1 op 1  heling 'op afstand'

NA EEN GESTELDE ENERGETISCHE DIAGNOSE, VIND DEZE 'BEHANDELING OP AFSTAND' PLAATS. HET BETREFT EEN BEWUSTE ONTVANGST VAN SUBTIELE ENERGIEËN, DIE OP EEN VOORAF BEPAALD TIJDSTIP, ENERGETISCH OP U WORDT AFGESTEMD EN OVERGEDRAGEN. DE WERKING IS ZUIVER EN VOLLEDIG OP U, ALS GEEST, ZIEL EN MENS GERICHT. DIT HOUDT IN DAT ER OP VERSCHILLENDE NIVEAUS WORDT GEWERKT.

VAN DIVERSE PATRONEN EN PROGRAMMERINGEN, ZULT U NA KORTE VERLOOP VAN TIJD BEWUST WORDEN, MET DE MOGELIJKHEID OM DEZE TE DOORBREKEN EN TRANSFORMEREN.

ER WORDT AFGESTEMD EN SAMENGEWERKT MET UW 'SPIRITUELE FAMILIE', DE ENERGIE OVERDRACHT VERLOOPT HIERDOOR VEILIG EN WORDT ALTIJD GEDOSEERD AANGEREIKT, TEN BEHOEVE VAN UW ALLERHOOGSTE WELZIJN EN BEWUSTWORDING.

ALS IK U BEL, START DE ENERGETISCH HELING DIRECT. IN DIT MOMENT WORDEN UW CHAKRA'S EN AURA SYSTEEM OPGESCHOOND EN GEZUIVERD VAN ALLE ENERGETISCHE BELASTINGEN EN BELEMMERINGEN, DIE UW ALGEHELE WELZIJN NEGATIEF BEÏNVLOEDEN EN VERSTOREN. VERVOLGENS WORDT U ENERGETISCH UITGELIJND EN AFGESTEMD OP DE CHAKRA-FREQUENTIES VAN MOEDER AARDE.

DE TIJDSDUUR VAN DEZE BEHANDELING BEDRAAGT ONGEVEER 30 MINUTEN. EEN EVENTUELE VERVOLGBEHANDELING VIND 2 TOT 3 WEKEN LATER NOGMAALS PLAATS. DIT KAN PAS NA EEN PAAR DAGEN WORDEN BEOORDEELD, IN OVERLEG MET U.

DE ENERGETISCHE HELING, 'OP AFSTAND', WORDT SOMS OOK GEBRUIKT ALS VOORLOPER OP DE ENERGETISCHE 1 OP 1 BEHANDELING IN PRAKTIJK H.E.W. DE REDEN HIERVOOR IS, DAT ZO EERST KAN WORDEN BEOORDEELD OP WELKE WIJZE U DE SUBTIELE ENERGIEËN ERVAART EN WAT HET MET u DOET. EEN TWEEDE REDEN KAN ZIJN, DAT MENSEN EERST HET VERTROUWEN WILLEN ONTWIKKELEN, ALVORENS DE STAP NAAR EEN PERSOONLIJKE BEHANDELING IN DE PRAKTIJK TE GAAN MAKEN.


BELANGRIJK:

EEN REGULIERE ARTS EN/OF SPECIALIST IS ALTIJD BENODIGD VOOR HET STELLEN VAN EEN MEDISCHE DIAGNOSE EN EVENEENS IN HET AANREIKEN VAN EEN BEHANDELMETHODE. MIJN BEHANDELINGEN WERKEN COMPLEMENTAIRE EN AANVULLEND OP LOPENDE, REGULIERE BEHANDELINGEN.

EEN ENERGETISCH BEHANDELAAR BETREFT DUS GÉÉN VERVANGER VAN UW REGULIERE HUISARTS EN/OF SPECIALIST. RAADPLEEG EN OVERLEGT U DAAROM ALTIJD EERST MET UW HUISARTS OF SPECIALIST ALS U KLACHTPROBLEMEN HEEFT, ALVORENS EEN AFSPRAAK TE MAKEN MET H.E.W

TARIEF
DIAGNOSE MET EERSTE BEHANDELING - € 75,00 INCLUSIEF BTW.