PROCES BEGELEIDING & COACHING

HET BEGELEIDEN VAN UW PROCES IS HET MEEST EFFECTIEF NA EEN BEHANDELSESSIE. VAN ALLE ASPECTEN, WELKE TIJDENS EEN BEHANDELING SESSIE OP VERSCHEIDENE NIVEAUS NAAR VOREN ZIJN GETREDEN, BENT U MEER BEWUST GEWORDEN EN HEEFT U DE MOGELIJKHEID OM DEZE TE TRANSFORMEREN.

 

HET ALGEMENE DOEL VAN DE BEGELEIDING IS, DAT U (WEER) EEN LEVEN LEIDT, WAARIN U VANUIT EEN MEER KRACHTIG GEVOEL, UW EIGEN LEVENSKOERS VAART, IN PLAATS DAT U ONBEWUST TOELAAT, DAT ANDEREN OF OMSTANDIGHEDEN DIT VOOR U BEPALEN.

 

UW PERSOONLIJKE- ALS MAATSCHAPPELIJKE LEEFOMSTANDIGHEDEN, ZIJN DAN OOK UW WERKVELDEN EN OEFENTERREIN, OF OM HET MEER LUCHTIG TE HOUDEN, ‘UW SPEELTUIN’, WAAR U BEWUST MAG ERVAREN EN ONTDEKKEN, VANUIT WELKE REGELS, NORMEN EN WAARDEN U WILT GAAN LEVEN HIER OP AARDE.

 

U HEBT DE MOGELIJKHEID, OM OP EEN ANDERE MANIER NAAR U ZELF TE LEREN KIJKEN, NAAR UW MEDEMENS, UW OMGEVING EN OMSTANDIGHEDEN EN NAAR DE WERELD EN MAATSCHAPPIJ.

 

DOOR DIT BEWUSTWORDINGSPROCES VERKRIJGT U EEN ANDERE KIJK OP DE GEBEURTENISSEN IN UW LEVEN, WAARDOOR U IN UW HUIDIGE LEVEN STEEDS BETER KUNT BEGRIJPEN WAAROM U IETS DOET OF NIET DOET EN WAAROM IETS GEBEURT. HIERDOOR HERVIND U LANGZAAM MAAR ZEKER UW EIGEN KRACHT EN VERTROUWEN. ER VINDT TRANSFORMATIE OP PSYCHISCH-, EMOTIONEEL-, IDENTITEIT- EN FYSIEK GEBIED PLAATS.

INDIEN U BESLUIT OM DIT TRAJECT TE STARTEN, WORDT ER GEZAMENLIJK EEN PLAN GEMAAKT MET KORTE TERMIJNDOELEN. OP BASIS HIERVAN BEPALEN WE GLOBAAL HET AANTAL SESSIES. OVER HET ALGEMEEN WORDT ER GESTART MET EEN REEKS VAN ZES, WAARBIJ EEN SESSIE CA. 30 TOT 45 MINUTEN DUURT. TUSSEN DE SESSIES, IS ER REGELMATIG CONTACT VIA EMAIL EN ZULT U OOK OPDRACHTEN KRIJGEN IN DE VORM VAN 'HUISWERK'. MET DE VERKREGEN INZICHTEN EN AANREIKINGEN PRAKTISEERT U DAN IN UW EIGEN LEEFOMSTANDIGHEDEN.

 

BELANGRIJK
U HEBT EN BEHOUD ALTIJD DE REGIE VAN UW PROCES IN EIGEN HANDEN. U BEPAALT OF U DAAR GEREED VOOR BENT EN OP WELKE WIJZE U HET PROCES WILT AANGAAN. BESEF DAT HET LEVEN OP AARDE ÉÉN GROOT PROCES IS VAN KEUZES MAKEN, DEZE TE ERVAREN, OM HET VERVOLGENS TE EVALUEREN. ALLEEN OP DEZE WIJZE KAN DE ZIEL, ALS MENS EVOLUEREN EN GROEIEN IN GEESTELIJK BEWUSTZIJN.

 

VERWACHTING EN RESULTAAT HANGEN NAUW SAMEN MET UW PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN EN UW INZET. IK REIK U SLECHTS INZICHTEN EN HANDVATTEN AAN, DOCH UW HOUDING EN INTENSITEIT ZAL DE KWALITEIT VAN UW PROCES GAAN BEPALEN.

 

TARIEF
HET TARIEF IS AFHANKELIJK VAN HET AANTAL SESSIES EN DE BESTEDE TIJD HIERIN. hET UURTARIEF BEDRAAGT €75,- INCLUSIEF BTW. DE BETALING VAN HET GEHELE TRAJECT DIENT VOORAF TE GESCHIEDEN OF OP EEN ANDERE WIJZE NA OVERLEG.